Holandia

Warunkiem otrzymania zwrotu podatku jest legalne zatrudnienie w Holandii oraz posiadanie dokumentu podatkowego Jaroopgaave od każdego z pracodawców. Holenderskie prawo podatkowe umożliwia rozliczanie się do 3 lat wstecz. Rok podatkowy zaczyna się 1 stycznia a kończy 31 grudnia. Nie ma ograniczeń co do wysokości dochodu w Polsce. Możliwe jest rozliczenie z partnerem.

Za pośrednictwem naszego biura wniosek o zwrot podatku można złożyć cały rok, wystarczy wysłać do nas e-mail, zgłosić się do nas telefonicznie lub bezpośrednio w naszym biurze. Odzyskamy dla Państwa całość nadpłaconego podatku.

Czas oczekiwania na zwrot podatku trwa najczęściej do 6 miesięcy i jest uzależniony od holenderskich urzędów podatkowych. Czas oczekiwania zależy od momentu złożenia kompletnego wniosku we właściwym urzędzie skarbowym. W razie złożenia zeznania podatkowego za poprzedni rok podatkowy w terminie do końca marca roku następującego bezpośrednio po rozliczanym roku podatkowym, czas oczekiwania na decyzję wynosi około 4 miesiące (nie jest to jednak termin obowiązkowy dla urzędu). Należy doliczyć około 6 tygodni na przelew przez urząd skarbowy do Polski. Natomiast w przypadku złożenia wniosku po marcu danego roku, rozliczenie może trwać od 6 do nawet 36 miesięcy. Warto wiedzieć, że holenderskie urzędy pracują bardzo chaotycznie, niechętnie współpracują z podatnikiem i często kilkakrotnie pytają o te same rzeczy. Opłatę ze odzyskanie podatku z Holandii dokonują Państwo dopiero po odzyskaniu podatku. Zwrot przesyłany jest przez holenderski urząd skarbowy na konto wskazane przez klienta w euro. W przypadku wskazania do zwrotu konta złotówkowego zwrócony podatek jest przeliczany na złotówki. Zwrot nie jest pomniejszony o należne nam wynagrodzenie.

Procedura

Procedura zwrotu podatku została maksymalnie uproszczona. Można wybrać najdogodniejszą dla siebie formę kontaktu. Aby odzyskać zwrot podatku z Holandii należy postąpić według poniższych kroków:

  • kontakt z naszym biurem – można wybrać najwygodniejszy dla siebie sposób kontaktu:
    • kontakt telefoniczny pod numerem telefonu +48 509 050 305 lub 505 100 668
    • kontakt na naszą skrzynkę e-mailową kaweccy@op.pl
    • kontakt bezpośrednio w naszym biurze.
  • dostarczamy niezbędne dokumenty – wymagane formularze możemy przesłać pocztą polską, wysłać e-mailem (należy je wówczas wydrukować) lub można je otrzymać bezpośrednio u nas w biurze. Dokumenty do wypełnienia przesyłamy wraz z instrukcją ułatwiającą ich wypełnienie.
  • klient przesyła listem poleconym komplet dokumentów – wypełnione i podpisane formularze wraz z dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie należy wysłać na adres naszego biura:
    „Kaweccy” s.c. Agnieszka Kawecka, Michał Kawecki
    ul. Wolności 109
    42-506 Będzin
    woj. śląskie
  • kalkulujemy wysokość zwrotu podatku na rzecz klienta – na podstawie przekazanych dokumentów przygotowujemy kalkulację wysokości zwrotu podatku. Dzięki temu od razu klient będzie wiedział na jaką kwotę może liczyć.
  • rozpoczynamy procedurę zwrotu podatku – opracowane dokumenty wysyłamy do właściwego urzędu. Procedura zwrotu podatku z Holandii trwa na ogół do 6 miesięcy. Czas oczekiwania na zwrot uzależniony jest od przekazanych dokumentów oraz od holenderskich urzędów podatkowych. Rozliczenia naszych klientów prowadzimy do samego końca, aż do odzyskania pieniędzy.
  • przekazanie zwrotu podatku – odzyskane pieniądze przekazuje holenderski urząd skarbowy na wskazane przez klienta konto. Zwrot nie jest pomniejszony o wynagrodzenie dla naszego biura. Dopiero po uzyskaniu zwrotu klient dokonuje zapłaty należnego nam wynagrodzenia.

Dokumenty

Do odzyskania podatku z Holandii niezbędne jest skompletowanie odpowiedniej dokumentacji. Można wybrać najdogodniejszy dla siebie sposób przekazania dokumentów. Wymagane formularze możemy przesłać pocztą polską, wysłać e-mailem (należy je wówczas samodzielnie wydrukować) lub można je otrzymać bezpośrednio u nas w biurze. Dokumenty do wypełnienia dostarczamy wraz z instrukcją ułatwiającą ich wypełnienie. Dokumenty muszą być podpisane identycznie jak w dowodzie tożsamości.

Niezbędne dokumenty od pracodawcy zagranicznego to: Jaaropgaaf, a w razie jego braku rozliczenie wypłat Salaris.

W razie problemów z uzyskaniem takich dokumentów oferujemy bezpłatną pomoc.

Przed wysłaniem dokumentacji, prosimy o sporządzenie kserokopii wszystkich oryginalnych dokumentów przesyłanych do naszego biura. Należy je zachować w razie zagubienia dokumentów przez pocztę lub inne firmy kurierskie, za co nasze biuro nie ponosi odpowiedzialności.

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub problemów z wypełnieniem dokumentów służymy pomocą, wystarczy skontaktować się z naszym biurem, a z przyjemnością udzielimy odpowiedzi na każde pytanie.

CENNIK – Holandia

Obecnie nasza prowizja wynosi 9% netto liczone od kwoty zwrotu, nie mniej jednak niż 60 Euro.
Nasze wynagrodzenie ustalane jest prowizyjnie od wartości uzyskanego zwrotu podatku – w przypadku niskich zwrotów obowiązuje opłata minimalna – lub od wysokości uzyskanego zarobku brutto. Sposób naliczania opłaty zależy od kraju, z którego klient ubiega się o zwrot zapłaconego podatku.

Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych, a należne nam wynagrodzenie płatne jest dopiero po odzyskaniu zwrotu podatku.