Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe, najogólniej rzecz ujmując, polega na udzielaniu porad w zakresie praw i obowiązków wynikających z prawa podatkowego. Jedną z form współpracy, jaką oferujemy naszym klientom jest współpraca w zakresie doradztwa podatkowego, która polega na bieżącym reagowaniu na aktualne problemy prawno-podatkowe.

Zakres świadczonych usług:

 • udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych
 • sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie pomocy w tym zakresie
 • udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz prowadzenie rozliczeń innych niż podatki, takich jak należności publicznoprawne – na przykład składki ZUS
 • prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie
 • poszukiwanie optymalizacji opodatkowania
 • konsultacje telefoniczne w sprawach dotyczących zagadnień podatkowych występujących w bieżącej działalności klienta
 • analiza umów, porozumień lub innych dokumentów prawnych pod względem poprawności ich konstrukcji oraz optymalizacji obciążeń
 • inne czynności.

Świadczymy usługi m.in. w ramach następujących dziedzin:

 • podatek od towarów i usług VAT
 • podatek dochodowy od osób fizycznych PIT
 • podatek dochodowy od osób prawnych CIT
 • podatek od czynności cywilnoprawnych PCC
 • podatek od spadków i darowizn
 • podatki i opłaty lokalne
 • rozliczania osób pracujących za granicą PIT-ZG.