Outsourcing usług księgowych – online

Biuro rachunkowe KAWECCY zajmuje się:

 • prowadzeniem księgowości firm
 • administrowaniem kadrami i płacami
 • doradztwem podatkowym.

Prowadzimy również usługi księgowe na odległość (online) zapewniając swobodę w wyborze przez klienta wygodnej formy dostarczania dokumentów: osobiście, pocztą, kurierem.

Outsourcing jest strategią, którą stosują firmy na całym świecie, bez względu na profil działalności i wielkość. Outsourcing polega na korzystaniu z zasobów zewnętrznych. Istotą outsourcingu jest wyłączenie poza strukturę firmy procesów istotnych, ale nie kluczowych z punktu widzenia strategii zarządzania i kierowania firmą. Zastosowanie outsourcingu usług księgowych pozwala inwestować czas i pieniądze w realizowanie ważnych zadań firmy, dzięki którym firma staje się bardziej konkurencyjna na rynku i osiąga większe zyski. Outsourcing księgowości polega na powierzeniu prowadzenia księgowości firmy profesjonalnym dostawcom usług księgowych czyli biurom rachunkowym.

Jakie korzyści wynikają z outsourcingu?:

 • tańsze koszty prowadzenia księgowości poprzez spadek kosztów utrzymania pracownika na etacie
 • nie trzeba martwić się urlopami i chorobami księgowej
 • brak kosztów szkoleń i podnoszenia kwalifikacji przez pracownika
 • doświadczenie to suma doświadczeń zespołu ludzi pracujących dla podmiotów o różnych profilach działalności, a nie doświadczenie jednego pracownika często pracującego w jednym zakładzie przez całe swoje życie
 • zawsze można zmienić usługodawcę na innego, a niezadowolenie z pracownika wiąże się z problemem poszukiwania wykwalifikowanego następcy
 • brak kosztów rozwiązania umowy w przeciwieństwie do rozwiązania umowy z pracownikiem
 • łatwe dochodzenie roszczeń z tytułu nienależytego wykonania pracy (obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej)
 • duże doświadczenie w obsłudze kontroli podatkowych i skarbowych (obsługa od kilku do kilkunastu kontroli rocznie)
 • przeniesienie kosztów związanych z utrzymaniem sprzętu komputerowego i związanych z tym aktualizacji oprogramowania (zakup licencji).

ZMIEŃ KSIĘGOWĄ NA NASZE BIURO RACHUNKOWE!