Wielka Brytania

Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii przysługuje osobom legalnie pracującym na terenie Anglii, Irlandii Północnej, Walii i Szkocji. O zwrot podatku można ubiegać się do sześciu lat wstecz. Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii trwa od 5 kwietnia do 4 kwietnia roku następnego.

Za pośrednictwem naszego biura wniosek o zwrot podatku można złożyć cały rok, wystarczy wysłać do nas e-mail, zgłosić się do nas telefonicznie lub bezpośrednio w naszym biurze. Odzyskamy dla Państwa całość nadpłaconego podatku.

Od momentu złożenia kompletnego wniosku we właściwym urzędzie skarbowym do otrzymania czeku mija na ogół od 2 do 5 miesięcy (jeśli dostarczono komplet P45, P60). Należy doliczyć około 6 tygodni na realizację czeku wysłanego przez urząd skarbowy do Polski. Realizacja czeku jest bezpłatna. Czas oczekiwania na zwrot mogą wydłużyć dodatkowe zapytania angielskiego urzędu podatkowego. Opłatę za odzyskanie podatku z Wielkiej Brytanii pobieramy dopiero po odzyskaniu podatku. Zwrot przesyłany jest przez nas po realizacji czeku na konto klienta w złotówkach. Ze względu na angielski system bankowy – oparty na czekach – niemożliwe jest przelanie pieniędzy w funtach.

Procedura

Procedura zwrotu podatku została maksymalnie uproszczona. Można wybrać najdogodniejszą dla siebie formę kontaktu. Aby odzyskać zwrot podatku z Wielkiej Brytanii należy postąpić według poniższych kroków:

 • kontakt z naszym biurem – można wybrać najwygodniejszy dla siebie sposób kontaktu:
  • kontakt telefoniczny pod numerem telefonu +48 509 050 305 lub 505 100 668
  • kontakt na naszą skrzynkę e-mailową kaweccy@op.pl
  • kontakt bezpośrednio w naszym biurze.
 • dostarczamy niezbędne dokumenty – wymagane formularze możemy przesłać pocztą polską, wysłać e-mailem (należy je wówczas wydrukować) lub można je otrzymać bezpośrednio u nas w biurze. Dokumenty do wypełnienia przesyłamy wraz z instrukcją ułatwiającą ich wypełnienie.
 • klient przesyła listem poleconym komplet dokumentów – wypełnione i podpisane formularze wraz z dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie należy wysłać na adres naszego biura:
  „Kaweccy” s.c. Agnieszka Kawecka, Michał Kawecki
  ul. Wolności 109
  42-506 Będzin
  woj. śląskie
 • kalkulujemy wysokość zwrotu podatku na rzecz klienta – na podstawie przekazanych dokumentów przygotowujemy kalkulację wysokości zwrotu podatku. Dzięki temu od razu klient będzie wiedział na jaką kwotę może liczyć.
 • rozpoczynamy procedurę zwrotu podatku – opracowane dokumenty wysyłamy do właściwego urzędu. Procedura zwrotu podatku z Anglii trwa około 3 miesiące. Czas oczekiwania na zwrot uzależniony jest od przekazanych dokumentów oraz od brytyjskich urzędów podatkowych. Rozliczenia naszych klientów prowadzimy do samego końca, aż do odzyskania pieniędzy.
 • przekazanie zwrotu podatku – odzyskane pieniądze przekazujemy na wskazane przez klienta konto. Zwrot jest pomniejszony o wynagrodzenie dla naszego biura.

Dokumenty

Do odzyskania podatku z Wielkiej Brytanii niezbędne jest skompletowanie odpowiedniej dokumentacji. Można wybrać najdogodniejszy dla siebie sposób przekazania dokumentów. Wymagane formularze możemy przesłać pocztą polską, wysłać e-mailem (należy je wówczas samodzielnie wydrukować) lub można je otrzymać bezpośrednio u nas w biurze. Dokumenty do wypełnienia dostarczamy wraz z instrukcją ułatwiającą ich wypełnienie. Zgodnie z wymogami brytyjskiego urzędu podatkowego dokumenty muszą być podpisane kolorem niebieskim, identycznie jak w dowodzie tożsamości.

Niezbędne dokumenty od pracodawcy zagranicznego to: P45, P60, a w razie ich braku rozliczenie wypłat Payslip. Uwaga! Dokumenty Payslip często pozwalają na rozliczenie podatku, jednak urząd może odmówić takiego rozliczenia lub przeciągać sprawę. W razie problemów z uzyskaniem takich dokumentów oferujemy bezpłatną pomoc.

Przed wysłaniem dokumentacji, prosimy o sporządzenie kserokopii wszystkich oryginalnych dokumentów przesyłanych do naszego biura. Należy je zachować w razie zagubienia dokumentów przez pocztę lub inne firmy kurierskie, za co nasze biuro nie ponosi odpowiedzialności.

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub problemów z wypełnieniem dokumentów służymy pomocą, wystarczy skontaktować się z naszym biurem, a z przyjemnością udzielimy odpowiedzi na każde pytanie.

CENNIK – Wielka Brytania (Anglia, Walia, Szkocja, Irlandia Płn.)

Obecnie nasza prowizja wynosi 9% netto liczone od kwoty zwrotu, nie mniej jednak niż 50 GBP netto.
Nasze wynagrodzenie ustalane jest prowizyjnie od wartości uzyskanego zwrotu podatku – w przypadku niskich zwrotów obowiązuje opłata minimalna – lub od wysokości uzyskanego zarobku brutto. Sposób naliczania opłaty zależy od kraju, z którego klient ubiega się o zwrot zapłaconego podatku.

Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych, a należne nam wynagrodzenie płatne jest dopiero po odzyskaniu zwrotu podatku.