Niemcy

Zwrot podatku z Niemiec przysługuje każdemu, kto legalnie pracował na terenie tego kraju. Można ubiegać się o zwrot nawet do sześciu lat wstecz. Rok podatkowy zaczyna się 1 stycznia a kończy 31 grudnia. Nie ma ograniczeń co do wysokości dochodu w Polsce. Możliwe jest rozliczenie z małżonkiem. Od momentu złożenia kompletnego wniosku we właściwym niemieckim urzędzie skarbowym do otrzymania pieniędzy mija na ogół od 3 do 8 miesięcy. Jest to termin orientacyjny, gdyż w Niemczech nie ma określonych sztywno terminów na załatwienie rozliczenia przez urząd. Czas ten mogą wydłużyć dodatkowe zapytania niemieckich urzędników chcących uzyskać dodatkowe informacje. Zwrot przesyłany jest przez niemiecki urząd skarbowy na konto klienta w euro. W przypadku wskazania do zwrotu konta złotówkowego zwrócony podatek jest przeliczany na złotówki. Zwrot nie jest pomniejszony o należne nam wynagrodzenie.

Procedura

Procedura zwrotu podatku została maksymalnie uproszczona. Można wybrać najdogodniejszą dla siebie formę kontaktu. Aby odzyskać zwrot podatku z Niemiec należy postąpić według poniższych kroków:

 • kontakt z naszym biurem – można wybrać najwygodniejszy dla siebie sposób kontaktu:
  • kontakt telefoniczny pod numerem telefonu +48 509 050 305 lub 505 100 668
  • kontakt na naszą skrzynkę e-mailową kaweccy@op.pl
  • kontakt bezpośrednio w naszym biurze.
 • dostarczamy niezbędne dokumenty – wymagane formularze możemy przesłać pocztą polską, wysłać e-mailem (należy je wówczas wydrukować) lub można je otrzymać bezpośrednio u nas w biurze. Dokumenty do wypełnienia przesyłamy wraz z instrukcją ułatwiającą ich wypełnienie.
 • klient przesyła listem poleconym komplet dokumentów – wypełnione i podpisane formularze wraz z dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie należy wysłać na adres naszego biura:
  „Kaweccy” s.c. Agnieszka Kawecka, Michał Kawecki
  ul. Wolności 109
  42-506 Będzin
  woj. śląskie
 • kalkulujemy wysokość zwrotu podatku na rzecz klienta – na podstawie przekazanych dokumentów przygotowujemy kalkulację wysokości zwrotu podatku. Dzięki temu od razu klient będzie wiedział na jaką kwotę może liczyć.
 • rozpoczynamy procedurę zwrotu podatku – opracowane dokumenty wysyłamy do właściwego urzędu. Procedura zwrotu podatku z Niemiec trwa od 3 do 8 miesięcy. Czas oczekiwania na zwrot uzależniony jest od przekazanych dokumentów oraz od niemieckich urzędów podatkowych. Rozliczenia naszych klientów prowadzimy do samego końca, aż do odzyskania pieniędzy.
 • przekazanie zwrotu podatku – odzyskane pieniądze przekazuje niemiecki urząd skarbowy na wskazane przez klienta konto. Zwrot nie jest pomniejszony o wynagrodzenie dla naszego biura. Dopiero po uzyskaniu zwrotu klient dokonuje zapłaty należnego nam wynagrodzenia.

Dokumenty

Do odzyskania podatku z Niemiec niezbędne jest skompletowanie odpowiedniej dokumentacji. Można wybrać najdogodniejszy dla siebie sposób przekazania dokumentów. Wymagane formularze możemy przesłać pocztą polską, wysłać e-mailem (należy je wówczas samodzielnie wydrukować) lub można je otrzymać bezpośrednio u nas w biurze. Dokumenty do wypełnienia dostarczamy wraz z instrukcją ułatwiającą ich wypełnienie. Dokumenty muszą być podpisane identycznie jak w dowodzie tożsamości.

Niezbędne dokumenty od pracodawcy zagranicznego to: Lohnsteuerkarte, Lohnsteuerbeschainigung. Wydanie tych dokumentów jest obowiązkiem pracodawcy i powinien wydać oryginał.

W razie problemów z uzyskaniem takich dokumentów oferujemy bezpłatną pomoc.

Przed wysłaniem dokumentacji, prosimy o sporządzenie kserokopii wszystkich oryginalnych dokumentów przesyłanych do naszego biura. Należy je zachować w razie zagubienia dokumentów przez pocztę lub inne firmy kurierskie, za co nasze biuro nie ponosi odpowiedzialności.

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub problemów z wypełnieniem dokumentów służymy pomocą, wystarczy skontaktować się z naszym biurem, a z przyjemnością udzielimy odpowiedzi na każde pytanie.

CENNIK – Niemcy

Opłata wyliczana jest na podstawie wysokości uzyskanego zarobku brutto według zamieszczonej poniżej tabeli.

Lp. Dochód roczny brutto w euro Opłata za usługę brutto w euro
1 do 3.000,00 55,00
2 od 3.000,01 do 5.000,00 65,00
3 od 5.000,01 do 8.000,00 75,00
4 od 8.000,01 do 10.000,00 100,00
5 od 10.000,01 do 15.000,00 125,00
6 od 15.000,01 do 25.000,00 150,00
7 powyżej 25.000,01 175,00

Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych, a należne nam wynagrodzenie płatne jest dopiero po odzyskaniu zwrotu podatku.